31 March 2009

109 - Wróble i jedwab/ Sparrows and silk

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Paneldwustronny.Jedna strona - wzorzysta bawełna z kolekcji Joela Dewberrya. Drugastrona -jedwab z haftem maszynowym.

Kapturek - jedna strona jedwab z haftem, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy.Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton by Joel Dewberry, reversing silk to with machineembroidery. Soft leg padding has been added for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides silk, theother - cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.


Mei Tai 110 - Niekończący się węzeł i magnolia/ Endless Knot and magnolia

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny.
Obie strony bawełna z aplikacjami maszynowymi.

Kapturek obie strony bawełna.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy.Shoulderstraps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long.There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

Thebody panel is fully reversible,both side made of cotton to with machine embroidery. Soft leg paddinghas been added for your little one's comfort.

This MT has agenerous hood. Hood made of cotton . Thanks to littlehidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.

25 March 2009

108 - Kwiatowy powab/ Floral charm

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna z kolekcji Michaela Millera. Druga strona -bawełna z haftem maszynowym.

Kapturek - jedna strona bawełna z haftem, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy. Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststraps are 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulder and waist straps.

The body panel is fully reversible,the main side is made of cotton by Michael Miller, reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has been added for your little one's comfort.

This MT has a generous hood, one sides cotton, the other - cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.