30 October 2009

Mei Tai 218

Mei Tai uszyty w całości z chust Hoppediz. Pasy naramienne długości 200 cm o szerokości 24 cm, pas biodrowy -180 cm, wypełniony .

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.


This MT's are made of Hoppediz wrap. Shoulder strapsare 200 cm long and 24 cm wide . The waist straps are 180 cm long - this straps is padding.
Soft leg padding has been aded for your little one's comfort.

This MT has a generous hood. Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.

29 October 2009

Mei Tai 217

Mei Tai z aksamitnymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.This MT's straps (both shoulder and waist) are made of velvet. Shoulder straps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cm long. There is a generous amount of padding in both shoulder and waist straps.

The body panel is fully reversible, the main side is made of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has been added for your little one's comfort.

This MT has a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, the other cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.

Mei Tai 216

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.This MT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy. Shoulder straps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cm long. There is a generous amount of padding in both shoulder and waist straps.

The body panel is fully reversible, the main side is made of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has been added for your little one's comfort.

This MT has a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, the other cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.

26 October 2009

Mei Tai 215

Mei Tai z aksamitnymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of velvet. Shoulderstraps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cmlong. There is a generous amount of padding in both shoulder and waiststraps.

The body panel is fully reversible, the main side ismade of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft legpadding has been added for your little one's comfort.

This MThas a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, theother cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.


20 October 2009

Mini Mei Tai 4

Wersja dla dziecka, do noszenia lalek, misiów.

Child-size mei tais for dolls.
Mei tai 214

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

Dodatkowo, wewnątrz warstwa wełny parzonej.ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy. Shoulderstraps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cmlong. There is a generous amount of padding in both shoulder and waiststraps.

The body panel is fully reversible, the main side ismadeof cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft legpadding has been added for your little one's comfort.

This MThasa generous hood,one sides cotton to with machine embridery, theothercotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled upwhen not in use.
Inside the panel is wool.
Mei Tai 213

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

Dodatkowo, wewnątrz warstwa wełny parzonej.ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy. Shoulderstraps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cmlong. There is a generous amount of padding in both shoulder and waiststraps.

The body panel is fully reversible, the main side ismadeof cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft legpadding has been added for your little one's comfort.

This MThasa generous hood,one sides cotton to with machine embridery, theothercotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled upwhen not in use.
Inside the panel is wool.
16 October 2009

Mei Tai 212

Mei Tai z aksamitnymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of velvet. Shoulderstraps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cmlong. There is a generous amount of padding in both shoulder and waiststraps.

The body panel is fully reversible, the main side ismade of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft legpadding has been added for your little one's comfort.

This MThas a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, theother cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.


Mei Tai 211

Mei Tai z aksamitnymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - wzorzysta bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.This MT's straps (both shoulder and waist) are made of velvet. Shoulder straps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cm long. There is a generous amount of padding in both shoulder and waist straps.

The body panel is fully reversible, the main side is made of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has been added for your little one's comfort.

This MT has a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, the other cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.


15 October 2009

Mini Mei Tai 3

Wersja dla dziecka, do noszenia lalek, misiów.

Child-size mei tais for dolls.

Mei Tai 210

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - wzorzysta bawełna . Druga strona - bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek.

Boczne wypełnienie panela.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy. Shoulder straps are 220 cm long and 12 cm wide. The waist straps are 200 cm long. There is a generous amount of padding in both shoulder and waist straps.

The body panel is fully reversible, the main side is made of cotton, reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has been added for your little one's comfort.

This MT has a hood.