30 April 2009

Mei Tai 122 - Czerwone kwiatki/ Red flowers

Mei Tai ze sztruksowymi, brązowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny. Jedna strona - haftowana bawełna. Druga strona - bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona -kwiecista bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of browncorduroy. Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. Thewaiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding inbothshoulderand waist straps.

The body panel is fullyreversible,the main side is made of cotton fabrics,reversing cotton to with machine embroidery. Soft leg padding has beenadded for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood,one sides cotton to with machine embridery, the other cotton . Thanks tolittle hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.


27 April 2009

Mei Tai 121 - Wiosna/ Springtime

Mei Tai ze sztruksowymi, czarnymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Paneldwustronny.Jedna strona - kwiecista bawełna z kolekcji Michaela Millera. Drugastrona -bawełna z aplikacją maszynową.

Kapturek - jedna strona jedwab z aplikacjami, druga strona -kwiecista bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of black corduroy.Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton by Michael Miller fabrics, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides silk to with machine embridery, theother cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.

23 April 2009

Mei Tai 120 - Kapturkowy MT/Hood MT

Mei Tai z bawełnianymi pasami. Jedynie pas biodrowy z wypełnieniem. Pasy naramienne - jak w chustoMT - szerokie, bez wypełnienia. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panele bawełniane . Boczne wypełnienie panela. Kapturek - kapturkowy. Sznureczek do podwiązania kapturka.


ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of cotton. Shoulderstraps are 220 cm long and 28 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long and 14 cm wide. Schoulder straps is not padding. Only waist streps is a generous amount of padding.

The body panel is is made of cotton. Soft leg padding has been added foryour little one'scomfort.

This MT has a hood.
21 April 2009

Mei Tai 119 - Statek/Ship

Mei Tai z bawełnianymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panele bawełniane z aplikacjami naszywanymi maszynowo.
Kapturek z jednej strony jedwab z aplikacją maszynową, druga strona - bawełna.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.


ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of cotton. Shoulderstraps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in both shoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton to with machine embrodery ship , reversing cotton to with machineembroidery,too. Soft leg padding has been added foryour little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides - silk to with machine embridery, theother -cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.

17 April 2009

Mei Tai 118 - Kwiaty i kwadraty/ Flowers and squares

Mei Tai ze sztruksowymi, pomarańczowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Paneldwustronny.Jedna strona - kwiecista bawełna z kolekcji Alexandra Henryego. Drugastrona -bawełna z aplikacjami maszynowymi.

Kapturek - obie strony bawełna z aplikacjami.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of orange corduroy.Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton by Aleksander Henry fabrics, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides cotton to with machine embridery, theother cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.

16 April 2009

Mei Tai 117 - Różowy kwiat/Pink flower

Mei Tai ze sztruksowymi, brązowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Paneldwustronny.Jedna strona - kwiecista bawełna z kolekcji Alexandra Henryego. Drugastrona -bawełna z aplikacją maszynowym.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona -kwiecista bawełna.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of brown corduroy.Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton by Aleksander Henry fabrics, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides cotton to with machine embridery, theother cotton . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.

09 April 2009

Mei Tai 115 - Fioletowe okienko/Violet window

Mei Tai z bawełnianymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Panel dwustronny.
Obie strony bawełna. Strona dla mamy z malowanymi, fioletowymi kwiatkami w okienku. Strona dla taty - haft maszynowy.
Kapturek obie strony bawełna.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of cotton.Shoulderstraps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long.There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

Thebodypanel is fully reversible,both side made of cotton. One side - for mumto with painted violet flawers , side for daddy - machine embroidery. Soft leg paddinghas been added for your little one's comfort.

This MT has agenerous hood. Hood made of cotton . Thanks to littlehidden ties, the hood can be neatly rolled up when not in use.
Mei Tai 116 - Czerwony, czerwony, czerwony/Red, red, red

Mei Tai z bawełnianymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panele - jedna strona kolorowy materiał z kolekcji Michaela Millera. Druga strona - bawełna z aplikacją naszywaną maszynowo.
Kapturek z jednej strony bawełna z aplikacją maszynową, druga strona kolorowa bawełna.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.


ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of cotton. Shoulderstraps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of Michael Miller cotton fabric, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added foryour little one'scomfort.

This MT has a generous hood, hood are made of cotton . Thanks to little hidden ties, thehood can be neatlyrolled up when not in use.


06 April 2009

Mei Tai 114 - Balony/Balloons

Mei Tai ze sztruksowymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.

Paneldwustronny.Jedna strona - wzorzysta bawełna. Drugastrona -bawełna z aplikacjami maszynowym.

Kapturek - jedna strona bawełna z aplikacjami, druga strona - jedwab z aplikacjami.

Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of corduroy.Shoulder straps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of cotton, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added for your little one'scomfort.

This MT has a generous hood, one sides cotton to with machine embridery, theother -silk . Thanks to little hidden ties, the hood can be neatlyrolled up when not in use.