09 April 2009

Mei Tai 116 - Czerwony, czerwony, czerwony/Red, red, red

Mei Tai z bawełnianymi pasami. Wszystkie pasy wypełnione. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panele - jedna strona kolorowy materiał z kolekcji Michaela Millera. Druga strona - bawełna z aplikacją naszywaną maszynowo.
Kapturek z jednej strony bawełna z aplikacją maszynową, druga strona kolorowa bawełna.
Boczne wypełnienie panela. Sznureczek do podwiązania kapturka.


ThisMT's straps (both shoulder and waist) are made of cotton. Shoulderstraps are 220 cm long and 14 cm wide. The waiststrapsare 200 cm long. There is a generous amount of padding in bothshoulderand waist straps.

The body panel is fully reversible,the mainside is made of Michael Miller cotton fabric, reversing cotton to with machineembroidery. Soft leg padding has been added foryour little one'scomfort.

This MT has a generous hood, hood are made of cotton . Thanks to little hidden ties, thehood can be neatlyrolled up when not in use.


No comments:

Post a Comment