20 December 2010

Mei Tai 395

Mei Tai uszyty w całości z chust Hoppediz. Pasy naramienne długości 220 cm o szerokości 24 cm, pas biodrowy -200 cm, wypełniony .

Boczne wypełnienie panela.

Wrap Conversion - mei tai

This MT's are made ofHoppediz wrap. Shoulder straps are 220 cm long and 24 cm wide. The waist straps are 200 cm long - this straps is padding.
Soft leg padding has been aded for your little one's comfort.
No comments:

Post a Comment