18 May 2014

Mei Tai 0220 - WC

Mei Tai uszyty z chusty. Pasy naramienne szerokie na 24 cm. Pasy naramienne długości 220 cm, pas biodrowy - 200 cm.
Panel dwustronny.
Boczne wypełnienie panela.
Rozmiar "3".

This MT's straps (both shoulder and waist) are made of wrap . Shoulder straps are 220 cm long and 24 cm wide. The waist straps are 200 cm long.

The body panel is fully reversible. Proschooler size.
No comments:

Post a Comment